Product Waranty

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

- กรณีพัสดุเสียหาย,สินค้าไม่ตรงตามแจ้ง กรุณาแจ้งเปลี่ยนคืนภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากรับสินค้า ตามเวลาในระบบ การจัดส่ง 

- รายการสินค้ามือสอง ระยะเวลารับประกันสินค้า 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขาย 

- การรับประกันนี้ไม่รวมถึง อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น แบต ชุดชาร์จ สายต่อพ่วง หรือ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ 

- การรับประกันนี้ ไมรวมถึง ซอร์ฟแวร์ หรือ โปรแกรมเสริมต่างๆ การใช่งานที่ผิดวิธี อุบัติเหตุ ตกหล่น ตกน้ำ การเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือ ภัยธรรมชาติความเสียหายดังกล่าวอยู่นอกเหนือการรับประกัน ทางผู้เสียจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

- การรับประกันนี้ไม่รวมถึง การเสื่อมสภาพ ของเซ็นเซอร์ CCD CMOS เนื่องจากตามอายุการใช้งาน 

- การรับประกันนี้ ไม่รวมค่าบริการ และ ค่าจัดส่ง 

Powered by MakeWebEasy.com