CANON

กล้องมือสอง Canon (กล้องแคนนอนมือสอง) Mirrorless Camera Canon EOS M-Mount CanonLens EF-M EOS R EOS RP

8012000215 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย อดีตประกันศูนย์ไทย ฝุ่นหลังจุดเล็กๆ ไม่มีผลต่อภาพและการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
 

 

813051004744 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน มีรอยตามการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

12,900 THB ฿12,900
 
สินค้าหมด

 

DKP17881 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

12,900 THB ฿12,900
 
สินค้าหมด

 

1912004045 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานได้ปกติ อดีตประกันศูนย์ไทย รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

730115101283 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ อดีตประกันร้าน ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,900 THB ฿9,900
 

 

835037000794 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์น้อยแค่ 1 พัน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

13,900 THB ฿13,900
 
สินค้าหมด

 

8902000710 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,900 THB ฿17,900
 

 

54223090 เกษตรนวมินทร์

For Canon EF-M Mount สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฟิลเตอร์เลนส์ รอยตามการใช้งานทั่วไป ยางหลวม ยางขาวนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 
สินค้าหมด

 

2612001652 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ ไร้ฝุ่น ไร้รา รับประกัยสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,900 THB ฿6,900
 

 

318055001018 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์น้อย 1 พัน เครื่องศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

18,900 THB ฿18,900
 
สินค้าหมด

 

152025000145 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ชัตเตอร์ 23k รอยนิดๆตามการใช้งาน มุมบนซ้าย-ขวา ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

25,900 THB ฿25,900
 
สินค้าหมด

 

0710003104 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด อดีตประกันศูนย์ไทย มีฟิลเตอร์ ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35,900 THB ฿35,900
 

 

06802100760 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 9 พัน รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

97,900 THB ฿97,900
 

 

228040001995 เกษตรนวมินทร์

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันศูนย์ไทย รอยตามการใช้งาน รอยพลาสติกเหลือง ขาดยางตรงฝาปิดแบต ฝุ่นเลนส์ ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

6,900 THB ฿6,900
 
สินค้าหมด

 

733205000192 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ ขาดกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,900 THB ฿7,900
 
สินค้าหมด

 

118051000172 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,900 THB ฿12,900
 

 

2102008932 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,900 THB ฿6,900
 

 

761115101087 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ พร้อมฟิลเตอร์ อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,900 THB ฿9,900
 
สินค้าหมด

 

992203067434 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ ไม่มีตำหนิ อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

2,900 THB ฿2,900
 
สินค้าหมด

 

8103004907 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ฝุ่นหน้าเลนส์เล็กๆ 1 จุด ไม่มีผลต่อภาพ และการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

59,900 THB ฿59,900
 

 

7102011666 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,900 THB ฿3,900
 
สินค้าหมด

 

53137994 เกษตรนวมินทร์

For Canon EF-mount สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบฮูด อดีตประกันศุนย์ไทย ฝุ่นนิดๆ ไม่มีผลต่อภาพ ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
 
สินค้าหมด

 

0501003844 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อดีตประกันศูนย์ไทย ฝุ่นหลังเลนส์นิดๆ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

5,900 THB ฿5,900
 
สินค้าหมด

 

9613000701 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100 % รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

53,900 THB ฿53,900
 

 

2912062559 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,900 THB ฿6,900
 

 

693205000828 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

058070035028 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ ชัตเตอร์ 7 พัน ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,900 THB ฿22,900
 

 

500204000103 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,300 THB ฿4,300
 
สินค้าหมด

 

460207000423 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,300 THB ฿4,300
 
สินค้าหมด

 

1324000772 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฟิลเตอร์เลนส์ ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

65,900 THB ฿65,900
 

 

3012012037 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ ไม่มีตำหนิ ไร้รอย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,900 THB ฿6,900
 

 

2102012032 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย มีฝุ่นหลังเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,900 THB ฿5,900
 

 

2712046977 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,900 THB ฿5,900
 

 

2412019165 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,900 THB ฿6,900
 

 

2512001148 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ ไม่มีตำหนิ ไร้รอย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,900 THB ฿6,900
 

 

733205000432 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบ อดีตประกันร้าน รอยตามการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

2202003620 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,900 THB ฿6,900
 

 

833205000770 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

 

king X เกษตรนวมินทร์

Flash Trigger For Canon สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,900 THB ฿1,900
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้