CANON

กล้องมือสอง Canon (กล้องแคนนอนมือสอง) Mirrorless Camera Canon EOS M-Mount CanonLens EF-M EOS R EOS RP

878040000278 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ ใช้งานปกติ เต็มะบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

18,900 THB ฿ 18,900

02009647เกษตร-นวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ หน้าเลนส์ใส ไร้ฝุ่นรา มีฟิลเตอร์ ใช้งานปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

7,500 THB ฿ 7,500
สินค้าหมด

188025000333 เกษตร-นวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหิน ไร้รอย อดีตประกันศูนย์ไทย อุปกรณ์ครบกระเป๋า ชัตเตอร์น้อย 2000 รับประกันสินค้า 15 วัน

26,900 THB ฿ 26,900
สินค้าหมด

8412002086 เกษตร-นวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย รับประกันสินค้า 15 วัน

4,500 THB ฿ 4,500
สินค้าหมด

7103001655 เกษตร-นวมินทร์

สภาพดี 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ ไร้ฝุ่นรา รับประกัน15วัน

24,900 THB ฿ 24,900
สินค้าหมด

088023002084 เกษตร-นวมินทร์

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 5000 ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

27,900 THB ฿ 27,900
สินค้าหมด

8100003024 เกษตร-นวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ อดีตประกันศูนย์ไทย ไร้ฝุ่นรา ใช้งานปกติ อุปกรณ์ครบกล่อง รับประกันสินค้า 15 วัน

65,900 THB ฿ 65,900

725037000044 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง มีรอยตรงหน้าจอนิดๆ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% ประกันสินค้า 15 วัน

13,900 THB ฿ 13,900

551207001218

สภาพดี 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้ฝุ่นรา ใช้งานปกติ อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตร้าน พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ รับประกัน 15 วัน

4,500 THB ฿ 4,500

802113101281 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบ พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ อดีตประกัน ร้าน ใช้งานปกติ เต็มระบบ100% รับประกันสินค้า 15 วัน

9,500 THB ฿ 9,500
สินค้าหมด

54387646 เกษตรนวมินทร์

For Canon EF-M สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ มี ฮูต ฟิลเตอร์ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับ ประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

8,900 THB ฿ 8,900

992203066768 เกษตรนวมินทร์

Canon Mount Adapter สภาพสวย 9/10 ใช้งานเต็มระบบ ขาดฝาปิดหน้า เมาส์อแดปเตอร์ รับประกันสินค้า 15 วัน

2,500 THB ฿ 2,500
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้