SONY

กล้องมือสอง เลนส์มือสอง กล้องโซนี่มือสอง (SonyCamera2hand) Sony Alpha EMount Fullframe APS-C Sony Zeiss Gmaster 

3018446

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ ฮูต อดีตประกันร้าน ไม่มีตำหนิ ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย15 วัน

THB 11,900 ฿ 11,900

4919149

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกัน ZOOMCAMERA เหลือ 9 เดือน พร้อม Wind Muff กันลม ไม่มีตำหนิ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 18,900 ฿ 18,900

4533842

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง เครื่องศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ ฮูต ชัตเตอร์ 5579 รอยนิดๆ ใช้งานปกติ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 25,900 ฿ 25,900

1839686

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ ฮูต ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้า15 วัน

THB 13,500 ฿ 13,500

4500313

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้น้อย ชัตเตอร์ 2762 ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 25,900 ฿ 25,900

4473614

สภาพ 7/10 อุปกรณ์ครบกล่อง เครื่องศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 45K Wifi มีรอยตามการใช้งาน ไม่มีรอยตกหล่น ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 15,900 ฿ 15,900

2167753

สภาพ 8/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์ ฮูต มีรอยตามตัวเลนส์ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ อดีตศูนย์ไทย รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 7,900 ฿ 7,900

2207615

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิ หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่นรา พร้อมฮูต ใช้งานปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 6,900 ฿ 6,900

4220764

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง แบต 2 ก้อน พร้อม Rig ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 11,900 ฿ 11,900

4605381

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง รอยตามการใช้งาน ชัตเตอร์ 11k เมนูไทย WIFI ใช้งานปกติ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 9,500 ฿ 9,500

3351035

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 6600 เมนูไทย WIFI ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 10,500 ฿ 10,500

4475689

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 29K ศูนย์ไทย Wifi ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 20,900 ฿ 20,900

1882998

สภาพสวยนางฟ้า 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อม ฟิลเตอร์ หน้าเลนส์ใสๆ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

THB 49,500 ฿ 49,500

3156141

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์เหลือ 1 เดือน พร้อมฟิลเตอร์ ฮูต ไร้ฝุ่นรา ไม่มีตำหนิ ใช้งานปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 6,900 ฿ 6,900

2157264

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์ ศูนย์ไทย ไร้ฝุ่นรา ไม่มีตำหนิ ไร้รอย ใช้งานปกติ รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 8,900 ฿ 8,900

1890940

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฮูต ถุงใส่เลนส์ ไร้รอย ไร้ฝุ่นรา ศูนย์ไทย รับประกันสินค้า15 วัน

THB 13,900 ฿ 13,900

5045521

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง รอยนิดๆ ใช้งานปกติ ชัตเตอร์ 26K เมนูไทย WIFI รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 9,500 ฿ 9,500

3148347

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ไทย พร้อมฮูต ไร้ฝุ่นรา ใช้งานปกติ รับประกันสินค้า15 วัน

THB 6,900 ฿ 6,900

2043002

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ไม่มีตำหนิ ไร้รอย ไร้ฝุ่นรา ศูนย์ไทย รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 5,900 ฿ 5,900

4480070(01)

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง แบต 2ก้อน ชัตเตอร์ 10 K ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ 100 % รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 43,500 ฿ 43,500

1931581

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่นรา พร้อม ฟิลเตอร์ ครบกล่อง ศูนย์ไทย รับประกัน 15 วัน

THB 6,900 ฿ 6,900
Powered by MakeWebEasy.com