SONY

กล้องมือสอง เลนส์มือสอง กล้องโซนี่มือสอง (SonyCamera2hand) Sony Alpha EMount Fullframe APS-C Sony Zeiss Gmaster 

4892594

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อม UURIG มี Wind Muff กันลม ศูนย์ไทย มีรอยนิดๆตามการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 17,900 ฿ 17,900

4470204

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์น้อยมาก 2087 ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลัง การขาย 15 วัน

THB 24,900 ฿ 24,900

1905401

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย หน้าเลนส์ใสๆ ไร้ฝุ่น พร้อม ฟิลเตอร์ รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 12,900 ฿ 12,900

1813266

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ฮูต ฟิลเตอร์ อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับ ประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 9,900 ฿ 9,900

2107452

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบ ฮูต ขาดกล่อง มีรอยนิดๆ ระบบ ใช้งานปกติ 100% รับประกันสิน ค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 8,300 ฿ 8,300

4505400

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า Jacket Case อดีตประกันศูนย์ไทย รอยนิดๆ ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 12,500 ฿ 12,500

3097478

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ฮูต อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 5,900 ฿ 5,900

1839058

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมถุงใส่เลนส์ ฮูต อดีตประกันศูนย์ ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 21,900 ฿ 21,900

4487989

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 10K พร้อม SmallRig มี รอยตามการใช้งานทั่วไป ใช้งาน ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกัน สินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 19,000 ฿ 19,000

4598274

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า พร้อมเคสหนัง ฟิลเตอร์ ชัตเตอร์ 7 พัน รอยนิดๆตามการใช้งาน ใช้งานปกติ รับ ประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 7,900 ฿ 7,900

4491942

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 25K แบต 2 ก้อน อดีตประ กันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 20,900 ฿ 20,900

7390657

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง สวยๆไร้ฝุ่นรา ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 5,900 ฿ 5,900

4699141

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ชัตเตอร์ 9000 ชุดเคสหนัง ฟิลเตอร์เลนส์ เครื่องสวย ไร้รอย ใช้งานปกติ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 10,900 ฿ 10,900

3037708

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบ ฮูต ขาดกล่อง อดีตประกันศูนย์ ไทย รอยนิดๆ ตามการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประ กันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 5,900 ฿ 5,900

4910160

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อม Wind Muff กันลม ศูนย์ไทย ประกันศูนย์เหลือ 3 เดือน ใช้งานเต็ม ระบบ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 17,500 ฿ 17,500

4930339

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อม Wind Muff กันลม ศูนย์ไทย เครื่องสวย ไม่มีตำหนิ ใช้งาน ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 17,500 ฿ 17,500

4480154

สภาพ 7/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 22K มีรอยตามการใช้งานทั่วไป ไม่มีผล ต่อการใช้งาน กล้องใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการ ขาย15วัน

THB 14,900 ฿ 14,900

4493893

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ประกันศูนย์ Big เหลือ 1 ปี 1 เดือน ฟิลเตอร์เลนส์ ชัตเตอร์ 12K ใช้งาน ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสิน ค้าหลังสินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 24,900 ฿ 24,900

4480261

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า K&F Concept ชัตเตอร์ 9650 รอยนิดๆ ตามการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

THB 23,500 ฿ 23,500

1851858

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อม ฮูต อดีตประกันศูนย์ รอยนิดๆ ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประ กันสินค้าหลังการขาย15 วัน

THB 12,900 ฿ 12,900

4220764

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง แบต 2 ก้อน พร้อม Rig ศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้า 15 วัน

THB 11,900 ฿ 11,900
Powered by MakeWebEasy.com