Zuiko 12-100mm ครบกล่อง ศูนย์ไทย

Attribute:

SKU : ACC242255 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฝุ่นหลังเลนส์ นิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานได้ ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลัง การขาย 15 วัน

Share

Categories : ALL PRODUCT OLYMPUS

Share

อุปกรณ์ที่ได้รับ
เลนส์ Zuiko12-100mm
ฝาปิดหน้าเลนส์ เทียบ
ฝาครอบหลังเลนส์
ฮูต
กล่อง
ฟิลเตอร์

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy