XF35mm F2 R WR พร้อมฟิลเตอร์

Attribute:

SKU : 8CA09574 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง หน้าเลนส์ใส ไร้ฝุ่นรา อดีตประกัน ศูนย์ มีรอยตามการใช้งานนิดๆ ใช้งานปกติเต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

Share

Share

อุปกรณ์ที่ได้รับ
เลนส์ XF35mm F2 R WR
ฝาปิดหน้าเลนส์ / ฝาครอบหลังเลนส์
ฮูตเลนส์ / กล่อง คู่มือ
ฟิลเตอร์
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy