ซื้อขายโดรนมือสอง วิธีซื้อขายโดรนมือสอง

– หน่วยงานแรกคือ กสทช.​(ครอบครองคลื่นความถี่ หรือ ครอบครองโดรน)
– หน่วยงานที่สอง คือ CAAT สำนักงานการบินพลเรือน (ใบอนุญาตินักบิน)
 
ผู้ขายโดรน เตรียมเอกสาร ดังนี้ 
1. เตรียมเอกสาร สำเนาใบยกเลิก ใบ คท.31 ผู้ขายสามารถทำการยกเลิก เว็บไซต์ https://anyregis.nbtc.go.th/accounts/login/?next=/home_member/
2. ใบทะเบียนของเจ้าของโดรน 
3. สัญญาซื้อขาย / ใบซื้อขาย ทางร้านมีให้
4. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นกำกับ ใช้ซื้อขายโดรน ยี่ห้อ , รุ่น , เลขซีรีย์ ทำที่ร้านได้

ผู้ซื้อ โดรนมือสอง เตรียมเอกสาร ดังนี้ 
1. สำเนาบัตร ประชาชน ทำที่ร้านได้
2. และเอกสาร ในข้อ 1,2,3,4 ของผู้ขายไปยื่นขอขึ้นทะเบียน คท.30
 
ผู้ซื้อทำการลงทะเบียน 
เว็บไซต์ https://anyregis.nbtc.go.th/home_member/ 

ผู้ซื้อ ลงทะเบียนขอใบอนุญาตินักบิน  
– สำเนาบัตรเจ้าของโดรน
– สำเนาบัตรผู้ซื้อ
– ใบอนุญาตินักบินเจ้าของโดรน
 
ที่เว็บไซต์ https://uav.caat.or.th

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy