Thumb Up รองนิ้วโป้ง

New

THUPSONYASIL

สำหรับกล้อง Sony Alpha รุ่น A6000 A6100 A6300 A6400 A6500 A6600 Thumb Up Grip อุปกรณ์สำหรับช่วยให้จับถือกล้องถนัดมากขึ้น ลักษณะของอุปกรณ์ จะเสียบบนช่อง Hot Shoe ของกล้อง ทำให้เวลาจับถือกล้อง นิ้วโป้งของเราจะค้ำกับตัวอุปกรณ์

690 THB ฿ 690

(Product variants available)

New

THUPXT100RED

สำหรับกล้อง Fujifilm รุ่น X-T100 Thumb Up Grip อุปกรณ์สำหรับช่วยให้จับถือกล้องถนัดมากขึ้น ลักษณะของอุปกรณ์ จะเสียบบนช่อง Hot Shoe ของกล้อง ทำให้เวลาจับถือกล้อง นิ้วโป้งของเราจะค้ำกับตัวอุปกรณ์

450 THB ฿ 450

(Product variants available)

New

A7THUMBUPRED

สำหรับกล้อง Sony รุ่น A7M3 A7M2 A7R3 A9 Thumb Up Grip อุปกรณ์สำหรับช่วยให้จับถือกล้องถนัดมากขึ้น ลักษณะของอุปกรณ์ จะเสียบบนช่องHot Shoe ของกล้อง ทำให้เวลาจับถือกล้อง นิ้วโป้งของเราจะค้ำกับตัวอุปกรณ์

490 THB ฿ 490

(Product variants available)

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy