FUJIFILM

FujifilmSecondHand FujifilmCamera FujifilmX-Series FujifilmCameraShop FujinonLens

New

New XF18-55

Fujinon XF18-55mm F2.8-4R LM OIS ของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งาน กล่องขาว ประกันศูนย์ไทย 1 ปี (ยังไม่เดิน)

9,900 THB ฿ 9,900
New

New XT3 Body BlackNoir

Fujifilm XT3 Body BlackNoir ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 1 ปี (ยังไม่เดิน)

28,900 THB ฿ 28,900
Out of stock

9WL10146

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ100% รับประกันสินค้า 15 วัน

14,500 THB ฿ 14,500

9SL09105

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกระเป๋า อดีตประกันร้าน ใช้งานปกติ เต็มระบบ เมนูไทย WIFI รับประกันสินค้าหลังการ ขาย 15 วัน

7,900 THB ฿ 7,900

85B10442

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิหนัก สวยๆ อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ รับประกันสินค้า 15 วัน

4,900 THB ฿ 4,900

8CQ18497

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ฟิลเตอร์ อดีตประกันศูนย์ไทย มี รอยตามการใช้งานทั่วไป ไม่มีตำ หนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับ ประกันสินค้าหลังการ 15 วัน

13,900 THB ฿ 13,900

8UL37698 (มัยลาภ)

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฟิลเตอร์เลนส์ ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า หลังการขาย 15 วัน

11,500 THB ฿ 11,500

85L41364

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย พร้อมฟิลเตอร์ เคสซิลิโคน ขาล็อกแบตหัก ไม่มีผล ต่อการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ เต็มระ บบ รับประกันสินค้า 15 วัน

7,500 THB ฿ 7,500

95A00802

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ฮูต ฝายาง ฟิลเตอร์ ไม่มีตำหนิ ใช้งาน ได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลัง การขาย 15 วัน

4,900 THB ฿ 4,900

9AA03095

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง ฮูต อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปก ติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

4,900 THB ฿ 4,900

9SL04672

สภาพสวย 9.5/10 อดีตประกันศูนย์ไทย อุปกรณ์ครบกล่อง ไม่มีตำหนิ ใช้งานปกติ พร้อมฟิลเตอร์เลนส์ เมนูไทย WIFI ในตัว รับประกันสินค้า 15 วัน

8,900 THB ฿ 8,900

8CA23462

สภาพดี 9/10 ศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิหนัก อุปกรณ์ครบกล่อง ใช้งานปกติ ไร้ฝุ่นรา รับประกันสินค้า 15 วัน

7,500 THB ฿ 7,500

8TL08071

สภาพ 8.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฟิลเตอร์ รอยตามการใช้งานทั่วไป ไม่มีผล ต่อการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระ บบ รับประกันสินค้า 15 วัน

7,900 THB ฿ 7,900

0SL17287

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ ไร้รอย อดีตประกันศูนย์ อุปกรณ์ครบกระเป๋า พร้อมฟิลเตอร์ รับประกันสินค้า 15 วัน

17,900 THB ฿ 17,900

85A50598

สภาพสวย 9/10 อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ ไร้ฝุ่นรา รับประกัน สินค้า15วัน

7,900 THB ฿ 7,900

94052099

สภาพสวย 9.5/10 ไม่มีตำหนิ อดีตประกันศูนย์ไทย ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

37,900 THB ฿ 37,900

7SL52515

สภาพสวย 9/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย มีฝุ่นหน้าเลนส์ ไม่มีผลต่อภาพและการใช้งาน ใช้งาน ได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลัง การขาย 15 วัน

5,900 THB ฿ 5,900
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้