Nikon Z-Series

7208304 บางนา-ศรีนครินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 1250 ใช้งานปกติ เต็มระบบ 100% ไร้ฝุ่นรา รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

22,900 THB ฿22,900
 

 

7003972 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 7 ร้อย ไม่มีตำหนิ ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

22,900 THB ฿22,900
 

 

20002428 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานได้ปกติ เต็มระบบ 100% รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 1 items

13,900 THB ฿13,900
 
Out of stock

 

7208026 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ชัตเตอร์ 7 พัน รับประกันสินค้าหลังการขาย 15 วัน

Sold 0 items

22,900 THB ฿22,900
 

 

7208304 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ชัตเตอร์ 1250 อุปกรณ์แท้เดิมครบกล่อง อดีตศูนย์ไทย ใช้งานเต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

Sold 0 items

22,900 THB ฿22,900
 

 

51584468 เกษตรนวมินทร์

For ZF.2-mount สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิ ใช้งาน ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

Sold 0 items

45,900 THB ฿45,900
 

 

51676404 เกษตรนวมินทร์

For ZF.2-mount สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิ ใช้งานเต็มระบบ รับประกันสินค้า 15 วัน

Sold 0 items

55,900 THB ฿55,900
 

 

20043025 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันศูนย์ไทย ไม่มีตำหนิหนัก ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

Sold 0 items

7,900 THB ฿7,900
 
Out of stock

 

20047093 เกษตรนวมินทร์

สภาพสวย 9.5/10 อุปกรณ์ครบกล่อง อดีตประกันร้าน ไม่มีตำหนิ ใช้งานได้ ปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลัง การขาย 15 วัน

Sold 0 items

21,900 THB ฿21,900
 

 

7213116 เซ็นเตอร์วัน

สภาพสวย 9.5/10 ชัตเตอร์ 14012 อุปกรณ์แท้เดิมครบกล่อง อดีตศูนย์ ไทย ใช้งานเต็มระบบ รับประกัน 15 วัน

Sold 1 items

21,900 THB ฿21,900
 
Out of stock

 

20006555 เซ็นเตอร์วัน

สภาพ 8.5/10 ครบฮูต อดีตประกันร้าน มีรอยตาม การใช้งานนิดๆ และฝ้าหน้าเลนส์นิดๆ ไม่มีผลต่อการใช้งาน ใช้งานปกติ เต็มระบบ รับประกันสินค้าหลัง การขาย 15 วัน

Sold 0 items

18,900 THB ฿18,900
 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy